top of page

פרשת וירא- איזה מידה חיפש אליעזר שתהיה בשרה - הרה"ג חננאל כהן

ראש מוסדות התורה "חכמת רחמים" מושב ברכיה מורנו ורבנו הגאון הרב חננאל כהן שליט"א

חידוש לפרשת חיי שרה איזה מידה חיפש אליעזר שתהיה ברבקה אמנו ע"ה3 צפיות0 תגובות