פרשת בשלח שבת שירה ודיני מגע אש - הרה"ג חננאל כהן שליט"אצפייה 10 תגובות