top of page

עשיית בסיסא בשבת ומה הטעם לזה -הרה"ג חננאל כהן שליט"א


ראש מוסדות התורה "חכמת רחמים" מושב ברכיה

מורנו ורבנו הגאון

הרב חננאל כהן שליט"א


⚜ איך עושים בשבת את הבשישה ⚜

⚜ מה הטעם של מנהג זה ⚜


שבת שלום

6 צפיות0 תגובות
bottom of page