top of page

חידוש על פרשת ויקרא-שבת זכור- הרה"ג חננאל כהן שליט"א


ראש מוסדות התורה "חכמת רחמים" מושב ברכיה

מורנו ורבנו הגאון

הרב חננאל כהן שליט"א


חידוש על פרשת ויקרא(זכור)

מתנות לאביונים ומחצית השקל


שבת שלום

5 צפיות0 תגובות
bottom of page