הלכות ומנהגי העומר ופרקי אבות - הרה"ג חננאל כהן שליט״א

שיעור חוזר שנמסר דרך ה zoom Cours par zoom

הלכות ומנהגי העומר ופרקי אבות


Halakhotes et minhagim pour la période du Omer et Pirkei Avote Du Rav Hananael cohen shlitaהשיעור מאת הרה״ג חננאל כהן שליט״א