ברכת מורנו ורבנו הרב חננאל כהן שליט"א - לכבוד חג השבועות

ברכת מורנו ורבנו הרב חננאל כהן שליט"א ראש מוסדות "חכמת רחמים" ברכיה

לכבוד חג השבועות ושבת קודש