top of page

בית נאמן | פרשת האזינו שבת שובה ויום הכיפורים תשפ"א | עלון 229


נושאי השיעור:

א. “לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה”. ב. תוספת באמירת יה”ר באכילת ‘לב’ ו’ריאה’ בליל ר”ה. ג. מה מוסיפים בר”ה בברכת מעין שלוש. ד. “יעל” ו”זכרים” שנזכרו במשנה. ה. שכח לומר “המלך הקדוש” או “המלך המשפט”. ו. שליח ציבור שטעה וחתם “הא-ל הקדוש”. ז. ש”צ ששכח לומר בברכת ‘מעין שבע’ “המלך הקדוש

שאין כמוהו”. ח. לפסוע בסוף קדיש תתקבל שאחר ‘מעין שבע’. ט. גדליה בן אחיקם. י. ספק חולה בקורונה אם יצום צום גדליה. יא. אם כיוון שעון מעורר נחשב כמתנה לאכול קודם הצום. יב. צום ביום הכיפורים כשיש סכנה לעובר. יג. מעוברת בשבוע ה-38 . יד. ‘קלי צום’ ו’שקדיה’. טו. “וחי בהם” גם ביום הכיפורים. טז. חולי סכרת

ושאר חולים ביום הכיפורים. יז. כל פעם שתמצא תיבת “לא” בדגש יש לזה משמעות. יח. “ה לה’ תגמלו זאת”. יט. מותר לקחת ‘קלי צום’ לכתחילה. כ. דברי חלומות. כא. להרבות בצדקה תפלה ושלום בימים אלו. כב. הרבנית שולמית בעדני ע”ה.
150 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page