top of page

בית נאמן | פרשת תרומה תשפב | עלון 295


נושאי השיעור:


א. אמונת ישראל. ב. מעמד הר סיני הוא יחיד בהסטוריה. ג. ”ודע מה שתשיב לאפיקורוס“. ד. משה רבנו כתב על קלף. ה. פירוש ”ובוקע

חלוני רקיע“. ו. עבד עברי. ז. למה התורה לא ביטלה את העבדות לגמרי? ח. עבד כנעני. ט. אמה עבריה. י. פירוש ”עין תחת עין“. יא.

הבריאות הטובה ביותר זה כאשר אדם שומע בקול התורה. יב. דיבורים משפיעים. יג. לקרב את הבנים והתלמידים. יד. לכסות הלחם בשבת במפה שקופה. טו. מדוע אומרים בשבת ”נשמת כל חי“ ולא ”נפש כל חי“ הרי אז מכוונים לקבל נפש יתירה? טז. ”ויברך דוד“. יז. הפטרת פרשת בשלח. יח. הגאון הצנוע רבי יחזקאל מאזוז זצ“ל. יט. על משמר הכשרות.
80 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page