בית נאמן | פרשת תרומה תשף | עלון 199


נושאי השיעור:

א. ארבע פרשיות. ב. לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח. ג. שבתות הפסקה. ד. "זכר למחצית השקל". ה. פרשת זכור דאורייתא או דרבנן?

ו. אם נשים חייבות בפרשת זכור. ז. "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ח. מה הכוונה "זבחים"? ט. עבד נרצע. י. "שית אלפי שני הוי עלמא". יא. "עין תחת עין". יב. פרקי התנ"ך. יג. ביטול כשפים.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן

113 צפיות0 תגובות