top of page

בית נאמן | פרשת תרומה-שבת זכור תשפ"א | עלון 249


נושאי השיעור:

א. “משנכנס אדר מרבים בשמחה”. ב. פדיון נפש. ג. מצות צדקה. ד. ‘זכר למחצית השקל’. ד. פורים משולש. ה. ברכת ‘הא-ל הרב את ריבנו’. ו. פרשת זכור. ז. פיוט ‘מי כמוך’. ח. “עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר”. ט. לבדוק המגילה קודם פורים. י. נוסחאות ודקדוקים במגילה. יא. כח התפלה. יב. “המבזבז אל יבזבז יותר מחומש”. יג. תכלית הבריאה שהברואים כולם יכירו את הבורא. יד. ריה”ל וראב”ע ע”ה.78 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page