top of page

בית נאמן | פרשת תצוה - שבת זכור תשפג | עלון 348נושאי השיעור:


א. “משנכנס אדר מרבין בשמחה” ובכל השנה.

ב. “ועשרת אלפים ככר כסף” כנגד “מחצית השקל” של יוצאי מצרים.

ג. זכר למחצית השקל​.

ד. להבין אחד את השני.

ה. לבטא נכון את האותיות.

ו. פיוט מי כמוך​.

ז. תענית אסתר​.

ח. “ונשמרתם מאד לנפשותיכם” גם בפורים​.

ח. זמני קריאת המגילה בפרזים, מוקפים וערים מסופקות​.

ט. בן עיר שנסע לכרך​.

י. בן כרך שהיה בעיר בי”ד וחזר לעירו בליל ט”ו​.

יא. בן עיר שהגיע לכרך, לעניין לעלות לתורה​.

יב. מתנות לאביונים ומשלוח מנות.

89 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page