top of page

בית נאמן | פרשת תזריע-מצורע תשפ"א | עלון 256


נושאי השיעור:

א. אני י”י רופאך. ב. מדוע לחמץ אין דין ‘גרף של רעי’? ג. השואה אינה מקרה ויום העצמאות זה לא מקרה. ד. ארץ חמדה טובה ורחבה. ה. “אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו”. ו. “וקראת לשבת עונג”. ז. עומק הדין וקיבול השכר. ח. ברכת המצה בכל ימות השנה. ט. שכח לספור לילה אחד ספירת העומר, ומה הדין במסופק. י. קטן שהגדיל בימי הספירה אם ממשיך לספור. יא. נוסח “הרחמן” שאחר הספירה. יב. מתי תיבת “טהרה” ותיבת “ושערה”

במפיק בה”א. יג. פרקי אבות. יד. מויתור אף פעם לא מפסידים.72 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page