top of page

בית נאמן | פרשת תולדות תשפ"א | עלון 236


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. אסור לקבור חייל גוי על יד חייל יהודי. ב. בזכות התורה עם ישראל חי וקיים לעולמי עד. ג. הסגולה הטובה ביותר נגד ה’קורונה.’ ד. סגולת אמירת “זבדי’ה ישמרני.” ה. יש סגולות שמקורן מאנשים זייפנים. ו. אכילת חומץ. ז. לכבד כל אחד ואחד. ח. הגאון המקובל רבי חיים יעקב סופר זצ”ל וספרו כף החיים. ט. קבלת הוראות מרן146 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page