top of page

בית נאמן | פרשת שמות תשפ"א | עלון 243


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. יונתן פולארד. ב. ”והוא יהיה פרא אדם“. ג. כל האנושות צריכים לעזור אחד לשני. ד. תענית דיבור. ה. תפלת הסנגוריה. ו. להוסיף באור האמונה מול חושך הכפירה. ז. למה מרן הגה“ק רבי מצליח מאזוז זצ“ל לא עלה לארץ?. ח. אות אחת של רש“י או של אונקלוס יכולה ליישב הרבה קושיות. ט. ההילולא הברכה והנסים.

י. ציוו עליו הרופאים שלא יאכל יותר מ-25 גרם לחם, אם יברך ברכת המזון. יא. להתפלל מקירות הלב. יב. אצל הרמב“ם כל מילה מדויקת. יג. השגות הראב“ד.יד. תרופות ורפואות מהרמב“ם.28 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page