top of page

בית נאמן | פרשת שמות תשפג | עלון 341


נושאי השיעור:


א. כל יהודי שומר תורה ומצוות יכול להשפיע.

ב. אם מותר לקדש בליל שבת קודם שקיעת החמה.

ג. פירוש מה שאומרים בפיוט לכה דודי “לבשי בגדי תפארתך עמי” (הרי “לבשי” לשון נקבה ו”עמי” זכר).

ד. אמירת פרק “במה מדליקין”.

ה. מה החכמה הגדולה ב”מעריב ערבים בחכמה”?.

ו. ב’ פירושים ל - “ובוקע חלוני רקיע”.

ז. ביאור ברכת “גאל ישראל” שבברכות ק”ש.

ח. בנוסח ברכת השכיבנו בליל שבת.

ט. לחתום בברכת “השכיבנו” בלי שם ומלכות אחרי שחתם בטעות כיום חול.

י. הילולא רבא דצדיקיא – לעזור ולתמוך בישיבתנו הקדושה ישיבת “כסא רחמים”.

יא. חודש טבת, חודש שרוב הצדיקים נפטרים בו.

יב. זהירות מסיגריות – סכנת מוות.

יג. רבנו משה בר מיימון ע”ה.

יד. מורנו הרב רבי כלפון משה הכהן זצ”ל.

טו. המקובל האלקי מלוב”ן רבי יעקב אבוחצירא ז”ל.

88 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Kommentarer


bottom of page