top of page

בית נאמן | פרשת שלח | עלון 263


נושאי השיעור:

א. נבואת משה רבנו ע”ה. ב. כשהחולה על ידו אין צריך להזכיר שמו בתפלתו. ג. “א-ל נא רפא נא לה” באיזה לשון יאמר לאיש ולרבים. ד. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ה. כמה ‘קל וחומר’ יש בתורה? ו. כמה ‘קל וחומר’ יש בתורה? ז. יהודי בנפשו אינו רוצה לעשות רע לשני. ח. “שטו” במלעיל או במלרע? ט. מהי דרך הלימוד? (מה שאפשר לתרץ בקלות – מתרצים, ומה שאי אפשר משאירים בצריך עיון. אדם לא יבזבז שעות על גבי שעות כדי לתרץ בכח). י. הנחת

תפלין רש”י ור”ת. יא. שיעור חלה. יב. “כל השונה הלכות בכל יום”. יג. מצוף דבש טעמי המקרא.104 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page