top of page

בית נאמן | פרשת שופטים | עלון 273


נושאי השיעור:

א. לא מוותרים על יהדותנו. ב. אמה על אמה זכר לחורבן. ג. אכילת מצות ששה ימים או שבעה ימים? ד. שני בתי דינים ושני רבנים ראשיים.

ה. רבנו האי גאון זיע”א. ו. אמירה ביחיד הקטעים בארמית שבסליחות. ז. אמירת תיקון חצות חשובה מסליחות. ח. ביאורים ודקדוקים

בפיוטי הסליחות (“מלכי עולם בורא, מי כמוך מורה”? “הנשמה לךָ והגוף פעלךָ" . “רצה עם לך שיחר”. “שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”). ט. השתפכות הנפש שיש בסליחות אין כמותה בעולם. י. עורך ספר יש לו ערך לא פחות מהמחבר. יא. נבואות שמתגשמות בימינו.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן167 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page