top of page

בית נאמן | פרשת קרח תשף | עלון 215


נושאי השיעור:

א. מרן הראש“ל רבי מרדכי אליהו ע“ה. ב. היושר משתלם. ג. כח התפלה. ד. אסור ללמוד תערובת. ה. ספר ”בן איש חי“. ו. מצוה לקיים דברי חכם, אבל רק בתירוץ אמיתי. ז. שיעור חלה. ח. תפילין של רש“י ור“ת. ט. אם לחלק את הברכות של ”שבע ברכות“. י. עד מתי אומרים ”שהשמחה במעונו“? י“א. כמה פנים ל“פנים חדשות“. י“ב. כשיש בפסוק ’אתנח‘ זה כמו פסוק נפרד. י“ג. ההבדל בין ’מרגל‘ ל‘תייר‘. י“ד. אסור לזרוק תלמיד. ט“ו. להזכיר בספריו את תלמידיו בשמותיהם.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן19 צפיות0 תגובות