top of page

בית נאמן | פרשת צו-שבת הפסקה תשפב | עלון 301


נושאי השיעור:


א. “אל תיראי תולעת יעקב”. ב. “משנכנס אדר מרבין בשמחה”. ג. גם צרת מלחמת רוסיה-אוקראינה תחלוף. ד. פירוש “אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם”. ה. “אחים אנחנו בני איש אחד”. ו. להוציא את הרבים בקריאת מגילה עם רמקול. ז. ביאור “קם רבה ושחטיה לרבי זירא”. ח. “על רצפת” או “על רצפּת”? ט. “ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני”. י. פורים הוא זמן מסוגל לתפלה, ו”כל הפושט יד נותנים לו”. יא. “ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני”. יב. מלים ופסוקים במגילה שנוהגים הציבור לומר בקול רם. יג. אין תפלה ששבה ריקם. יד. וכי בלי

הנערות לא ידעה אסתר מתי שבת?! טו. מה הוא הפור שהפיל המן? טז. “ויעבור מרדכי” מה עבר? יז. אינו יכול ב”עשרת בני המן” גם לקרוא כל מלה מהכתב וגם בנשימה אחת, מה יעשה? יח. המאור הגדול מרן החיד”א ע”ה.92 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page