top of page

בית נאמן | פרשת פקודי-שבת הפסקה תשפב | עלון 299


נושאי השיעור:


א. פיוט יוצר מידו עושר וריש. ב. “באחד באדר משמיעין על השקלים”. ג. כמה זה “דרהם”? ד. “זכר למחצית השקל”. ה. הסימן של השנה ובי”ו.

ו. האם לפי רש”י ה”שקל” הוא רק 14 גרם כסף? ז. קדירה שבישל בה בשר שנמלח בסוכר. ח. ארטישוק בשמיטה. ט. “אלה הדברים אשר צוה

ה’ לעשות אותם” (שמות ל”ה א’), מה הדברים שה’ צוה לעשות? י. ביאור דברי רש”י (שם פס’ כ”ג): “וכל איש אשר נמצא אתו - תכלת או ארגמן או תולעת שני או עורות אילים או תחשים כולם הביאו”. יא. “ועשה בצלאל ואהליאב (שמות ל”ו, א’), תרגומו “וְיַעְבֵּד” ולא “וַעֲבַד”. יב. ביאור מה שאמרו במגילה (דף

ז’ ע”ב): קם רבה שחטיה לרבי זירא. יג. ביאור דברי רבותינו (חולין דף קל”ט ע”ב) מרדכי, אסתר והמן מן התורה מנין?
57 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page