top of page

בית נאמן | פרשת עקב | עלון 322


נושאי השיעור:


א. מבצע ”עלות השחר“.

ב. הקב“ה משגיח על ישראל.

ג. ”הגוי הגדול הזה“ או ”כי אתם המעט מכל העמים“.

ד. אות גימ“ל או אות ג‘ימ“ל.

ה. ראיה שהאות קו“ף אינה נקראת כאות גימ“ל.

ו. ”כי נוכח| עיני ה‘ דרכי איש“ (משלי ה‘, כ“א) למה בא פסק כאן?

ז. יש הרבה סיבות לטעם ’פסק‘.

ח. אומרים פיוט ’יגדל אלקים חי‘ על דרך הפשט.

ט. להתפלל בפשטות.

י. בענין לימוד והבנת הקבלה.

יא. אמירת פיוט ”בני היכלא דכסיפין“.

יב. להתפלל בדמעות.

יג. ”וצדקה תציל ממות“.

יד. להשהות תבשיל ע“ג כירה שאינה גרופה וקטומה.

טו. דין שהיה וחזרה בפלאטה של שבת.

טז. אכילת זיתים.104 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page