top of page

בית נאמן | פרשת נצבים תשעט | עלון 179


נושאי השיעור:

א. פיוט "יה שמע אביוניך". ב. ביאור הפיוט "יצו האל לדל שואל". ג. רבי יהודה הלוי. ד. כבוד התורה ולומדיה. ה. אמירת תחנון בסליחות

בער"ה ותענית ביום זה. ו. זהירות מן הכעס ובפרט בר"ה. ז. ללמוד ביאור הפיוטים. ח. המאור שבה מחזירן למוטב. ט. הוידוי בין התקיעות.


132 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page