top of page

בית נאמן | פרשת נח תשפ"א | עלון 232


נושאי השיעור:

א. תפלה לעצירת המגיפה בזכות מרן הרב עובדיה יוסף ע“ה.  ב. רמז ל‘קורונה‘ במזמור ”יושב בסתר עליון“. ג. רבי יורם אברג‘ל ע“ה. 

ד. האם לכרוע בברכת מעין שבע? ה. בשר במקפיא שעברו עליו שלושה ימים בלא מליחה. 

ו. ליטול מים אחרונים מהברז. ז. מתי מתחילים לומר ”ברך עלינו“ בארץ ובחו“ל? ח. טעה ואמר ”ברכנו“ בימות החורף. ט. מה התקנה לא לשכוח? י. מתי מתחילים לומר ”ברך עלינו“ בחו“ל? יא. בג‘רבא נוהגים להתחיל לשאול הגשמים כבארץ ישראל. יב. שומרים לחתן ולכלה. יג. כאשר גומרים סוגיא בגמרא צריך ללמוד הרא“ש. יד. קריאת הפסוק האחרון בהפטרה. 

טו. מנהג בבל בקריאת ההפטרה. טז. קריאת פרשת ”ואברהם זקן“ לחתן. יז. ִ אין ב“חנה“ משום חציצה. 

יח. טבילה בליל שבת בבין השמשות. יט. אמירת תחנון ביום ז‘ בחשון. כ. להיזהר על פאות הראש והזקן כשמסתפרים. כא. קבלת הוראות מרן17 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page