top of page

בית נאמן | פרשת משפטים תשפ"א | עלון 248


נושאי השיעור:

א. פירוש “ואתה תחזה מכל העם”. ב. חכמת השרטוט. ג. אמונה פשוטה שווה את כל החכמות שבעולם. ד. לתת צדקה כל יום. ה. מעשר כספים. ו. ביקור חולים וניחום אבלים. ז. משפטי התורה. ח. עבד עברי ואמה עבריה. ט. “עין תחת עין”. י. וכי ‘יפתח’ הוא איש בּוּר?! יא. מחצית השקל. יב. בחירות. יג. כולם יבינו שאין דבר בעולם יותר נפלא מלימוד התורה.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן16 צפיות0 תגובות
bottom of page