top of page

בית נאמן | פרשת משפטים תשפג | עלון 346נושאי השיעור:


א. שם ע”ב שיוצא מהפסוקים – “ויסע” “ויבא” “ויט”.

ב. שם יל”י לרפאות בו חולים.

ג. מה מברכים כשמרגישים רעידת אדמה? ומה הסגולה לא להינזק ממנה?

ד. “ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו” מי השתחוה למי?

ה. “ויאמר ה’ אל משה... וגם בך יאמינו לעולם”.

ו. מעמד הר סיני הוא מעמד מיוחד מאד בהסטוריה, אין לו אח ואין לו רֵעַ.

ז. ג’ טעמים לכיסוי הלחם בשעת הקידוש והנפקא מינה בזה (כיסוי פת הבאה בכיסנין, כיסוי הפת בסעודה שלישית).

ח. למה כשאומרים בקידוש פסוקי “ויכולו” וגו’ מוסיפים “יום הששי”?

ט. מדוע השומעים עונים “לחיים”?​

100 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page