top of page

בית נאמן | פרשת משפטים תשפב | עלון 294


נושאי השיעור:


א. לא לפספס את החיסון. ב. לא ללחוץ על המוח לזכור. ג. זמן ר”ת. ד. כיצד מוסרים שיעור? ה. גזירת הכשרות והגיור. ו. תשובות הרמב”ם.

ז. עמידה בעשרת הדברות. ח. אמונת ישראל תשאר לדורי דורות. ט. גם הנוצרים וגם המוסלמים מודים שתורתנו תורת אמת. י. החבר ומלך כוזר. יא. אבנים מהר סיני. יב. מליוני אנשים ראו את מתן תורה. יג. בשר שנתעלם מן העין. יד. שיעור העיסה להפרשת חלה.
77 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page