top of page

בית נאמן | פרשת משפטים תשף | עלון 198


נושאי השיעור:

א. שירת ספרד. ב. אומרים "פָּרָשָׁה" ולא פְּרָשָׁה. ג. הכרת הטוב גם לגויים. ד. שֵׁם אלכסנדר ושֵׁם יתרו. ה. "וגם בך יאמינו לעולם". ו. כח התורה.

ז. נס תחית המתים בימינו. ח. שופטי בג"ץ. ט. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. י. שמירת שבת. יא. כיבוד הורים. יב. התורה מלמדת אותנו לחיות ביושר באמת ובצדק.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן

101 צפיות0 תגובות