top of page

בית נאמן | פרשת מקץ תשפ"א | עלון 240

עודכן: 20 בדצמ׳ 2020


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. פיוט "י-ה הצל יונה מחכה". ב. סמיכות "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו" – "ויהי מקץ שנתים ימים". ג. לכתוב בלשון מכובדת. ד. הגאון יעב"ץ זצ"ל וסגנון הכתיבה שלו. ה. להזהר מטעויות בקריאה בתורה. ו. למה קוראים "בהעלותך" בחנוכה? ז. יום "זאת חנוכת" ח. זבולון מתקיים בזכות יששכר שיושב ועוסק בתורה. ט. גאוני ספרד וגאוני אשכנז. י. בענין מה שאומרים ב"על הנסים" בחנוכה "עמדת להם בעת צרתם" משא"כ בפורים. יא. שתהא דעתו מעורבת

עם הבריות. יב. 'על' בתפלה 'ועל' בברכת המזון. יג. ניקוד תיבת "חשמונאי". יד. "מסרתָּ ִ ג ּיבֹוִרים" בגימ"ל רפויה.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן203 צפיות0 תגובות
bottom of page