top of page

בית נאמן | פרשת מקץ תשף | עלון 190


נושאי השיעור:

א. תהלים מבטלים גזירות. ב. ההפגנות נגד חילולי השבת. ג. לקרוא בערב חנוכה בנבואת חגי. ד. המתארח בשבת, היכן ידליק בליל שבת

ובמוצ"ש. ה. הדלקה ברחוב וכיו"ב. ו. "על הנסים" או "ועל הנסים" . ז. מסרת גבורים – גימ"ל רפויה. ח. תפלת מנחה בע"ש חנוכה. ט. ההדלקה במוצ"ש. י. דקדוקים בפסוקים. יא. פירוש תיבת "ברם" בתרגום. יב. משחק הסביבון.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן

107 צפיות0 תגובות
bottom of page