top of page

בית נאמן | פרשת מסעי - שבת "שמעו" | עלון 319


נושאי השיעור:


א. “המנהג עולמו בחסד ובריותיו ברחמים”. ב. כל חידוש בתורה זו מתנה מהשמים. ג. ימי בין המצרים. ד. ללכת לים ולתת מכות לתלמידים

בימים אלו. ה. ברכת “שהחיינו” וברכת “הטוב והמטיב” בימים אלו. ו. למה בברכה רביעית של ברכת המזון אומרים “לעד”? ז. הקב”ה מעניש

את כל מי שעושה רע לישראל. ח. נישואין בימים אלו. ט. שמיעת שירים בימים אלו מותר רק ביום ששי אחר חצות היום. י. סיומי מסכתות בימים אלו. יא. כשפרנסתו באה מכלי שיר מה יעשה? יב. תספורת בימים אלו. יג. תשעה באב זה לא זמן להתכונן לטיול. יד. ביאור מה שאומרים בקינות בליל תשעה

באב “על קריה נפלאתה אשר הושתה בתה”. טו. “נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח”.
39 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page