top of page

בית נאמן | פרשת מטות - שבת "דברי" | עלון 318


נושאי השיעור:


א . רבי יהודה הלוי ע”ה. ב. “תיקון חצות” בחצות יום בימי בין המצרים. ג. ביאור מלא רגש לקינת “ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך”. ד. איך אדם ישלוט ביצרו? ה. איזה תפלין מניחין במנחה של יום התענית.

125 צפיות0 תגובות

Yorumlar


bottom of page