top of page

בית נאמן | פרשת מטות מסעי תשף | עלון 219


נושאי השיעור:

א. וי”ו קטועה, ואיך מתקנים אותה. ב. סופר שמחק שם ה’ ותיקן האם הספר תורה כשר?. ג. רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג. ד. כשרות בהמה הנקראת ז’אבו. ה. הגאון רבי בן ציון אבא שאול ע”ה. ו. חובה והדרך ללמוד גמרא, ומשם ללימוד ההלכה. ז. הגאון רבי אברהם חיים נאה זצ”ל. ח. איך מתעטפים בטלית ומתי אומרים “מה יקר”. ט. לא לשכוח את חורבן הבית. י. “זכרתי לך חסד נעוריך”. יא. כל אלו בהיסטוריה שהצירו לישראל, לא נשאר מהם עד אחד. יב. קריאת הקינות בהבנה.
121 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page