top of page

בית נאמן | פרשת מטות-מסעי | עלון 268


נושאי השיעור:

א. סכנת הממשלה והרפורמים. ב. צריכים להתפלל. ג. קינת ”אשחר עדתי“. ד. בכח האמונה אנחנו שורדים ולא מפחדים מאף אחד. ה. קינת ”ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך“. ו. ממה נפטרו תלמידי רבי עקיבא? ז. יש מאגדות חז“ל שאינם כפשוטם. ח. הראשונים והאחרונים הרבה פעמים כותבים דבריהם מתוך הזכרון. ט. זהירות משתיית מים ב“תקופה“.205 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page