top of page

בית נאמן | פרשת לך לך תשפ"א | עלון 233


נושאי השיעור:

א. ”ברך עלינו“.  ב. שנים מקרא ואחד תרגום. 

ג. מי גדול האחים, שם או יפת? ד. ֵׁ משם דבר עושים פועל. ה. ”ההוא גברא דאשכח כופרא בי מעצרתא“ (ב“מ דף כ“ג ע“ב), מה זה כופרא? 

ו. לדבר בלשון נקיה, וביאור הלימוד לזה. ז. מהיכן יודעים סימני עוף טהור? ח. מדרש פליאה: ”שנים שנים באו אל נח - אלו הם הימים שגומרים בהם את ההלל“. ט. ”גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד“. י. ביאור דברי רש“י (בראשית ז‘, כ“בכ“ב)  ”נשמת רוח חיים - נשימה של רוח חיים“. יא. אם סך ימי המבול היו 190 או 150 .

יב. ”סוד“ ה-360 . יג. מדוע מזכירים את נח בראש השנה? יד. מה הם ”הרי אררט“? טו. מדוע מנה אותם בכניסתם לתיבה שונה מסדר יציאתם? טז. טעם ”מאיילא“. יז. אכילת דגים ביד. יח. אם הקשת היא תופעה טבעית. יט. אם מברכים על כל קשת. כ. הרואה קשת אם יספר לחבירו. כא. גאולת העבדים וגאולתנו. כב. שמירת שבת וחזרה בתשובה.24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page