top of page

בית נאמן | פרשת לך לך תשפג | עלון 331


נושאי השיעור:


א. חלוקת ההפסקות בפרשת בראשית. ב. הכל נמצא בתורה. ג. הספרדים שינו בקיץ מ”ברך עלינו” ל”ברכנו” מה הטעם? ד. מתי מתחילים

לומר “ברך עלינו”? ומנהג אי ג’רבא בזה . ה. העונשים בעוון אכילת אדם וחוה מעץ הדעת. ו. מאות דתות עתיקות מעידות על ימי המבול.

ז. שידעו כולם שעם ישראל לא חי בדרך הטבע! ח. מתוך כמעט ייאוש צומחת גאולה. ט. הלכות אמירת “ברך עלינו” - הטועה או מסתפק אם אמר. י. “תוספת שבת”. יא. פירוש: “ספק חשיכה ספק אינה חשיכה”. יב. לעשר בע”ש בין השמשות פירות שנלקחו מהשוק. יג. אם אומרים היום “רוב עמי הארץ מעשרין הם”. יד. לומר לגוי ע”ש בין השמשות להדליק נר. טו. אם צריך לכבות החשמל קודם שמדליק נר שבת. טז. להתפלל מנחה אחר שקיבל שבת ביחיד. יז. בפתק קטן אתה מחזק את התורה והמצוות.
99 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page