top of page

בית נאמן | פרשת לך לך תשפב | עלון 279


נושאי השיעור:

א. מופה”ד עט”ר מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק”ל. ב. סגולה לזכות בכתרה של תורה לו ולבניו אחריו. ג. הנחת תפלין דרש”י ודר”ת. ד. ברכת “להדליק נר של שבת” קודם ההדלקה או אחריה? ה. מתי נתחברה ברכת “להדליק נר של שבת”. ו. האם אורך השנה של פעם כאורך השנים שלנו? ז. חידה: “נח היה צדיק והיה כופר”.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן62 צפיות0 תגובות
bottom of page