top of page

בית נאמן | פרשת כי תשא תשפב | עלון 297


נושאי השיעור:


א. לכתוב ברכות וטעמים בקלף המגילה. ב. אם להקריא לכהנים גם תיבת “יברכך”. ג. הכהן ממתין בכל מלה שהש”צ יסיים להקריא, והציבור

ממתינים בעניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן עד שהכהן יסיים . ד. ברכת כהנים בחו”ל. ה. כשאין כהנים מה אומר הש”צ (ולאיזה כיוון פונה)

ומה עונים הציבור.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן61 צפיות0 תגובות
bottom of page