top of page

בית נאמן | פרשת כי תשא-שבת פרה תשפ"א | עלון 251


נושאי השיעור:

א. אלישע הנביא. ב. ”לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת“. ג. רבי יהושע בן פרחיה. ד. לכתוב תאריך לועזי. ה. ”עשה לך רב“. ו. סב“ל נגד מרן. ז. אם מרן פסק שהאדם חייב לשלם לא אומרים ”קים לי“. ח. אשכנזים פוסקים כהרמ“א הספרדים כמרן וחלק מהתימנים כהרמב“ם. ט. עיבור שנים. י. ”וקנה לך חבר“. יא. אפשר לכתוב ס“ת עם נירוסטה אבל זה לא מהודר. יב. ללמוד לכתוב חידושי תורה. יג. תדון לכף זכות גם בשמים ידונו אותך לכף זכות.95 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page