top of page

בית נאמן | פרשת כי תשא - שבת פרה תשפג | עלון 349נושאי השיעור:


א. תורה מגננא ומצלא.

ב. “דמי מתקוממי אזה”.

ג. “קם רבה ושחט את רבי זירא”.

ד. תחית המתים בדורנו.

ה. נסי מלחמת המפרץ.

ו. האם נשאר הדין שחובה להשתכר בפורים?

ז. “לרומם את בית אלקינו” – שיפוץ בית מדרשו של מרן רבנו שליט”א.

ח. האם מקיימים “ומשלוח מנות איש לרעהו” דוקא ע”י שליח?

ט. שתי מנות בשני כלים.

י. בשר שאינו מבושל וכיו”ב אם ראוי למצוַת משלוח מנות.

יא. מרן החיד”א.


93 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page