top of page

בית נאמן | פרשת כי תשא-שבת פרה תשף | עלון 201


נושאי השיעור:

א. קריאת פרשת זכור וקריאת מגילה ליושבים בבידוד.  ב. ברכת "הרב את ריבנו" ביחיד. ג. לקרוא בליל פורים "פיטום הקטורת" ולהתפלל שתתבטל מגפת הקורונה מכל העולם. ד. למה ועל מה הגיעה ה'קורונה'? ה. תענית אסתר מקורה ודיניה. ו. מדוע זוכרים ומזכירים את המן?

ז. "כל הפושט יד נותנים לו". ח. קריאת המגילה בבני ברק. ט. פרוז הנוסע למוקפין וההפך.  י. מתנות לאביונים. י"א. כתיבת וקריאת עשרת בני המן. י"ב. "הדור קיבלוה בימי אחשורוש" באהבה


131 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page