top of page

בית נאמן | פרשת כי תצא תשף | עלון 225


נושאי השיעור:

א. חודש אלול. ב. הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל. ג. אמירת סליחות בחודש אלול. ד. סליחות בשבת. ה. היהודים בארצות ספרד. ו. אם מותר לבנות את בית המקדש בטומאה. ז. קרבן פסח אחר החורבן. ח. קודם ללמוד ואח”כ לכתוב ולהקשות. ט. אות ה”א בסוף מילת ציווי. י. ההבדל בין ‘לא’ לבין ‘אל’. יא. רבי חומאני עלוש ע”ה. יב. הרב עדין שטיינזלץ ע”ה. יג. אחדות.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן374 צפיות0 תגובות
bottom of page