top of page

בית נאמן | פרשת כי תצא | עלון 325


נושאי השיעור:


א. אגרת תימן. ב. מעמד הר סיני. ג. ארץ ישראל זה המקום הכי בטוח. ד. להתחזק באמונה ובמיוחד בחודש אלול. ה. “שופטים ושוטרים תתן

לך בכל שעריך אשר ה’ אלקיך נותן לך לשבטיך” - גם רב ראשי אשכנזי וגם רב ראשי ספרדי. ו. לשמור על האיברים בקדושה. ז. מה קודם

למה, פרנסה או בניית בית? ח. לדברי רבי יוסי הגלילי (בסוטה פ”ח) מדוע כתבה התורה “פן ימות במלחמה”. ט. עם ישראל - כבשה אחת בין שבעים זאבים ומנצחת. י. אם גר מברך “שלא עשני גוי”. יא. שיעור התקיעות. יב. לתקוע בסליחות. יג. ביאור: “בהר קדש תתקע, נְוֵה ציון תרקע, והר שעיר יבקע, ותנתק ותמוש, היתד התקועה”. יד. ביאור: “וכל מאמר, אשר יאמר, לפניו הם נקראים”. טו. הנכון לומר “אין דבר נעלם מִמֶּךָּ”, ולא “אין כל דבר”. טו. ביאור: “שבט יהודה בדוחק ובצער, הישאג אריה ביער”. טז. צריך לומר “רחמנא סָעיד וסָמיך הוי לן”. יז. ראיות שניקוד סגול כפתח כמנהג התימנים, ומדוע אנחנו לא עושים כן. יח. “החבל אִוּוּיֵנוּ ונפרע פארנו”.
113 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page