top of page

בית נאמן | פרשת כי תבוא תשף | עלון 226


נושאי השיעור:

א. האווירה בימים הנוראים. ב. השיבה שופטינו כבראשונה. ג. מאה ברכות לנשים. ד. סליחות ותקיעת שופר בחודש אלול. ה. “ועשית מּעקה לגגך” למה המ”ם דגושה? . ו. ביאור “כי תחבוט זיתיך”. ז. “לגר ליתום ולאלמנה יהיה” היכן הלוי?. ח. רבנו יוסף חיים ע”ה. ט. היכן לומר ‘מה נאמר’ בשני וחמישי. י. הדבקת המרפקיים בנט”י. יא. להזהר בכבוד תלמידי חכמים. יב. אם תמיד נהגו להניח שני זוגות תפלין יחדיו. יג. שיעור עיסה להפרשת חלה. יד. נסיעה לאומן בצל

הקורונה. יד. רבנו נחמן מברסלב ע”ה וספריו.


לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן298 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page