top of page

בית נאמן | פרשת יתרו תשפ"א | עלון 247


נושאי השיעור:

א. להראות לילדים ולתלמידים את יופי ומתיקות התורה. ב. להקפיד על 100 ברכות בכל יום ולברך לאט לאט ובקול רם. ג. "ועצם לא תשברו בו". ד. אהבה וכבוד לגרים. ה. רבי צמח צרפתי ע"ה. ו. סעודת יתרו. ז. מנין שאין קוראים שם לתינוק לפני הברית? ח. אליעזר-אלעזר גרשום-גרשון. ט. הרבה פעמים מדלגת התורה את המלים "כי אמר". י. אמירה בכתיבה. יא. ביאורים בפסוקי הפרשה (פרשת יתרו). יב. עמידה בעשרת הדברות.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן9 צפיות0 תגובות
bottom of page