top of page

בית נאמן | פרשת יתרו תשף | עלון 197


נושאי השיעור:

א. מגיפת הקורונה. ב. טיפול בשבת בחולה נכרי. ג. פירוש הפסוק "כי אני ה' רופאך". ד. רפואה מונעת. ה. גנות העצבות ומעלת השמה. ו. הרמב"ם מונה רק מצוות שהם לדורות. ז. הרמב"ם ע"ה צמוד לפשט. ח. "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש". ט. ברכות התורה דאורייתא או דרבנן. י. טבילת כלים דאורייתא או דרבנן. י"א. הרואה מלך ללא בגדי מלכות. י"ב. אכילת ריבת אתרוגים. י"ג. מוה"ר הגאון החסיד רבי ינון חורי זצ"ל.


118 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page