top of page

בית נאמן | פרשת חקת | עלון 265


נושאי השיעור:

א. איך תדע אם זו שנת שמיטה? ב. שבת קודש. ג. תוספת שביעית בזמן הזה. ד. נטיעה עד ט”ו באב לענין שמיטה ולענין שנות ערלה. ה. יש מלאכות האסורות בשביעית מהתורה ויש שאסורות מדרבנן, ומאי נפקא מינה? ו. טיפול בגינה בשביעית. ז. עציצים בשביעית. ח. דין החממות בשביעית. ט. פירות הגדלים בבית מה

דינם לענין שביעית ולענין תרומות ומעשרות? י. אם שמיטה אפקעתא דמלכא היא. יא. ברכת “גידולי מים” וגידולי “צמר סלעים”. יב. “הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע”. מדוע קצף ה’ על כל העדה?73 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page