top of page

בית נאמן | פרשת חיי שרה תשפג | עלון 333


נושאי השיעור:


א. משל ונמשל על המדינה מאז ועד עתה. ב. מתי נתחברה הברכה על הדלקת נרות שבת? ג. בחורי ישיבה האם צריכים להדליק בחדריהם

נרות שבת? ד. לנגוע בנר שבת שבירכו עליו אחרי שהודלק והוקצה למצוותו. ה. מי מצווה בהדלקה, האשה או הבעל? ו. קריאת תיבות “האהלה” ו”צוערה”. ז. מנין שעולה עמו ואינה יורדת. ח. ביאורים נחמדים בכמה מפסוקי הפרשה. ט. פירושים מיוחדים בפרשת העקידה. י. טעם אמירת “יצחק יצחק יצחק” בסוף ברכת הלבנה. יא. ההפסקים בפרשת חיי שרה (במנחה של שבת ושני וחמישי). יב. ביאור “ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר”.111 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page