top of page

בית נאמן | פרשת וישב תשפ"א | עלון 239


נושאי השיעור:

נושאי השיעור

א. מנין שעושים בר-מצוה בגיל שלש עשרה? ב. חנוכה – חיזוק האמונה בביאת המשיח. ג. החשמונאים היו צריכים להחזיר המלוכה לשבט יהודה. ד. חג הגאולה של חב“ד. ה. ספר התניא. ו. ה‘ ברא את עולמו יש מאין ומחיה הכל בכל רגע. ז. לא יתכן לזלזל במעשה ולעסוק רק בכוונה. ח. החסידים והמתנגדים. ט. רבי חיים מאדאר זצ“ל. י. נסים ונפלאות אינם רק נחלת העבר. יא. מקור מדרשי פליאה. יב. זהירות משריפה בנרות חנוכה. יג. זמן ההדלקה. יד. תפלת ערבית ושיעורים בלילי חנוכה. טו. הדלקה אחר כל הברכות, אמירת ”הנרות הללו“ אחר נר אחד. טז. רמז לנוהגים להדליק נרות בבית הכנסת גם בבוקר. יז. לתת לקטנים להדליק נרות.92 צפיות0 תגובות

Commenti


bottom of page