top of page

בית נאמן | פרשת וישב תשפג | עלון 337


נושאי השיעור:


א. י”ט בכסלו – ראש השנה לחסידות.

ב. ספר התניא.

ג. בקושית ספר התניא בפסוק “וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה’ הוא האלקים בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד”.

ד. חידושים וביאורים רבים מקורם במדרשים ובספרי הקדמונים.

ה. אם הקב”ה מסלק השגחתו כולם יהיו אפס.

ו. “הבוטח בה’ - אע”פ שהבוטח רשע! - חסד יסובבנו”.

ז. טעם הקרבנות.

ח. רבי שניאור זלמן מלאדי זצ”ל – “שני אור” חכם בנגלה ובנסתר.

ט. שתית מים בזמן התקופה.

י. גם חסידי חב”ד בארץ ישראל צריכים לישן בסוכה.

יא. הגאון רבי חיים מאדאר זצ”ל.

יב. אין יותר טוב מהפשט. וכשמעמיקים בכוונת המחבר, הדברים נפלאים ומתוקים ואמתיים וישרים.

יג. רבי נעם סעדון זצ”ל.

יד. כמה חנוכות מדליקין בכל בית?

טו. ילדים ספרדים שחשקה נפשם להדליק כחבריהם האשכנזים.

טז. מספר תיבות “הנרות הללו”.

יז. ביאור “על המלחמות” שאומרים האשכנזים ב”על הנסים”.

יח. “על הנסים” או “ועל הנסים”.

יט. "מסרת גיבורים" בגימ"ל רפויה.108 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Opmerkingen


bottom of page