top of page

בית נאמן | פרשת וישב תשפב | עלון 285


נושאי השיעור:

א. שקר הציונות החילונית מול אמיתת התורה ולומדיה. ב. אומות העולם שהיצרו לישראל מקבלים ויקבלו את עונשם. ג. זמן הדלקת נר חנוכה. ד. איך אומרים בברכת להדליק, “נר חנוכה” או “נר של חנוכה” או “נר שלחנוכה”? ה. אמירת כל הברכות לפני ההדלקה ואמירת “הנרות הללו” אחר הדלקת נר אחד. ו. הדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים ובברכה. ז. מדליקין משמאל לימין. ח. לשבת על יד החנוכה וקריאת “ויהי נועם”. ט. להמתין לאבי המשפחה אם מאחר מעט. י. פסוק “ויהי בשכון ישראל” חוזרים עליו פעמיים.

לצפיה והורדת העלון יש ללחץ כאן67 צפיות0 תגובות
bottom of page